top of page
KTv1.jpg

Kakilambe tape volume 1.5

Kakilambe Tape volume 1.5 marque le retour de KMT le 1er janvier 2024. La mixtape regroupe en 19 tires, Jelpi, King Abdel, Lord Sy, SnowKMT, Dubble G Kiluavi, Nova INK, Shawny Carter, HunnaKMT, Yous, ODK, MDR, Raw B, Shawny Carter, mais aussi Iro Billy, 6id, Pico Lapikur, Akuma la puissance, Leon, Prince John et Ikara.

bottom of page